Όροι χρήσης & Προϋποθέσεις.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μεταξύ του Χρήστη αυτού του Διαδικτυακού Τόπου (mindbooster.gr) και της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε., ως ιδιοκτήτριας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Με τη χρήση από εσάς του Διαδικτυακού Τόπου θεωρείται αυτόματα ότι συμμορφώνεστε και δεσμεύεστε να τηρείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αμέσως.   Κανένα τμήμα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν προορίζεται να αποτελέσει προσφορά για σύναψη σύμβασης δεκτική αποδοχής. Κάθε παραγγελία σας σ’ εμάς αποτελεί πρόταση από πλευράς σας για σύναψη σύμβασης και η αποδοχή αυτής της πρότασης πραγματοποιείται με την αποστολή εκ μέρους μας ενός email επιβεβαίωσης προς εσάς, που δηλώνει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.

1. Ορισμοί και Ερμηνεία

Στον Διαδικτυακό Τόπο (mindbooster.gr) και στους παρόντες Όρους Χρήσης χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι έχουν την εξής ερμηνεία:   «Λογαριασμός»: σημαίνει συλλογικά τα προσωπικά στοιχεία, τα Στοιχεία Πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες για την πρόσβαση σε Επί Πληρωμή Περιεχόμενο ή/και σε οποιοδήποτε Σύστημα Επικοινωνίας στον Διαδικτυακό Τόπο.   "Περιεχόμενο": σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφοριών που μπορούν να αποθηκευτούν σε υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτής του Διαδικτυακού Τόπου.   «Υπηρεσίες»/ Services: σημαίνουν τις υπηρεσίες που έχετε στη διάθεσή σας μέσω αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, και συγκεκριμένα τη χρήση της ιδιόκτητης από την FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.   «Tρόποι Πληρωμής»: σημαίνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αγορά Υπηρεσιών από αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, ημερομηνία λήξης, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και σύντομους κωδικούς. Οι πληροφορίες της κάρτας δεν αποθηκεύονται στο Διαδικτυακό μας Τόπο.   "Έδρα": σημαίνει την τοποθεσία όπου η επιχείρησή μας είναι εγκατεστημένη (Αγίας Άννης 1Β, Κηφισιά, ΤΚ 14563)   "Σύστημα"/ «Συστήματα»: σημαίνει κάθε υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθεται από την FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου (email), πίνακες μηνυμάτων, υπηρεσίες ζωντανής (live) συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (links).   «Χρήστης» / «Χρήστες»: σημαίνει κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο και δεν εργάζεται ή απασχολείται με άλλο τρόπο από τη FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε και δεν χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο κατά τη διάρκεια ή επ’ ευκαιρία της εργασίας ή απασχόλησής του αυτής.   «Διαδικτυακός Τόπος / Ιστότοπος/ Ιστοσελίδα/ Website»: σημαίνει τον Διαδικτυακό Τόπο που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή (mindbooster.gr) και οποιουσδήποτε υποτομείς αυτής του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός εάν εξαιρεθούν ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.    «Εμείς/εμάς»: σημαίνει τη FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 159238801000, με έδρα την Κηφισιά, Αγίας Άννης 1Β.

2. Περιορισμοί ηλικίας

Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο μόνο με την επίβλεψη ενός Ενήλικα. Τα στοιχεία πληρωμής πρέπει να παρέχονται από ή με την άδεια ενός ενήλικα.

3. Επιχειρηματικοί πελάτες

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν και για τους πελάτες που προμηθεύονται Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Διαδικτυακό Τόπο, εκτός εάν μεταφορτωθεί από τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, σήματος, κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, βίντεο κ.λ.π, συλλογών δεδομένων, διάταξης σελίδας, υποκείμενου κώδικα και λογισμικού είναι ιδιοκτησία της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε, της μητρικής μας εταιρείας FIDEL & FORTIS LTD ή άλλων σχετιζόμενων με εμάς τρίτων μερών. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο αναγνωρίζετε ότι το εν λόγω υλικό προστατεύεται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται ή περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα mindbooster.gr προστατεύονται επίσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να διανέμετε, να αποθηκεύετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επαναχρησιμοποιείτε υλικό από τον Διαδικτυακό Τόπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Διαδικτυακό Τόπο ή εκτός εάν σας δοθεί η ρητή γραπτή άδειά μας για να το κάνετε. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου και, εφόσον, σας δοθεί η ρητά αυτή η δυνατότητα από το Σύστημα.

5. Σύνδεσμοι προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους. Εκτός αν αναφέρεται ρητά, οι Διαδικτυακοί Τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνομε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και αποποιούμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε και όλες τις μορφές απώλειας ή ζημίας που προκύπτουν από τη χρήση τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς έναν άλλο ιστότοπο σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δεν συνεπάγεται καμία έγκριση των ίδιων των ιστότοπων ή εκείνων που τους ελέγχουν.

6. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

 • 6.1 Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Σύστημα στον Διαδικτυακό Τόπο θα πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή το κλείσιμο του Λογαριασμού σας:
   - 6.1.1 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άσεμνη ή χυδαία γλώσσα.
   - 6.1.2 Δεν πρέπει να ανεβάζετε Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι           καταχρηστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, ηλικιακό, σεξιστικό ή ρατσιστικό.
   - 6.1.3 Δεν πρέπει να ανεβάζετε Περιεχόμενο που προορίζεται για την προώθηση ή την υποκίνηση βίας.
   - 6.1.4 Συνιστάται oι αναρτήσεις ή η επικοινωνία σας να γίνονται με τη χρήση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας, καθώς ενδέχεται να μην είμαστε     σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που υποβάλλονται σε άλλες γλώσσες.
   - 6.1.5 Τα μέσα με τα οποία ταυτοποιείτε τον εαυτό σας δεν πρέπει να παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε     ισχύοντες νόμους.
   - 6.1.6 Δεν πρέπει να παριστάνετε άλλα άτομα, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ή τους συνεργάτες μας, και
   - 6.1.7 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Σύστημά μας για μη εξουσιοδοτημένη μαζική επικοινωνία, όπως "spam" ή "ανεπιθύμητη αλληλογραφία".

 • 6.2 Αναγνωρίζετε ότι η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί οποιαδήποτε και όλες τις επικοινωνίες που γίνονται σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημά μας.


 • 6.3 Αναγνωρίζετε ότι η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. μπορεί να διατηρήσει αντίγραφα οποιωνδήποτε και όλων των επικοινωνιών που γίνονται σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημά μας.


 • 6.4 Αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας στέλνετε μέσω του Συστήματός μας μπορούν να τροποποιηθούν από εμάς με οποιονδήποτε τρόπο και παραιτείστε από το ηθικό σας δικαίωμα να ταυτοποιηθείτε ως ο συντάκτης αυτών των πληροφοριών. Τυχόν περιορισμοί που ενδέχεται να επιθυμείτε να τεθούν κατά τη χρήση αυτών των πληροφοριών από εμάς πρέπει να μας κοινοποιούνται εκ των προτέρων και διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε αυτούς τους όρους και τις σχετικές πληροφορίες.

7. Λογαριασμοί

 • 7.1 Προκειμένου να προμηθεύεστε Υπηρεσίες σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο και να χρησιμοποιείτε ορισμένα άλλα μέρη του Συστήματος, είστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό, ο οποίος θα περιέχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία και Πληροφορίες Πληρωμής, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εσάς, καθώς ενδέχεται να μην απαιτήσουμε στοιχεία πληρωμής μέχρι να θελήσετε να κάνετε μια αγορά. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
      - 7.1.1 Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι ακριβείς και ειλικρινείς,
      - 7.1.2 έχετε την άδεια να υποβάλετε πληροφορίες πληρωμής, όπου απαιτείται άδεια και
      - 7.1.3 θα διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες. Η δημιουργία λογαριασμού σας επιβεβαιώνει περαιτέρω την εκπροσώπηση και την εγγύησή σας για τα παραπάνω.

 • 7.2 Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τα στοιχεία του Λογαριασμού σας, ιδιαίτερα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύψουν ως αποτέλεσμα της κοινής χρήσης των στοιχείων του Λογαριασμού σας από εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, δεν πρέπει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.


 • 7.3 Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι τα στοιχεία του Λογαριασμού σας έχουν ληφθεί από άλλο άτομο χωρίς συγκατάθεση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας για να αναστείλετε τον Λογαριασμό σας και να ακυρώσετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παραγγελίες ή πληρωμές που ενδέχεται να εκκρεμούν.


 • 7.4 Όταν επιλέγετε το όνομα χρήστη σας, πρέπει να τηρείτε τους όρους που αναφέρονται παραπάνω στον όρο 6. Οποιαδήποτε μη τήρηση του όρου αυτού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή ή/και διαγραφή του Λογαριασμού σας.

8. Τερματισμός και ακύρωση λογαριασμών

 • 8.1 Είτε η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. είτε εσείς, μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας. Εάν τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας δοθούν εξηγήσεις για τον τερματισμό. Παρά τα προαναφερόμενα, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε χωρίς να αιτιολογήσουμε.


 • 8.2 Εάν τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας, τυχόν τρέχουσες ή εκκρεμείς παραγγελίες ή πληρωμές στο Λογαριασμό σας θα ακυρωθούν και η παροχή Υπηρεσιών δεν θα ξεκινήσει.

9. Υπηρεσίες, Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

 • 9.1 Ενώ έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι γενικές περιγραφές των Υπηρεσιών που διατίθενται από την FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. αντιστοιχούν στις πραγματικές Υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παραλλαγές από αυτές τις περιγραφές, καθώς η ακριβής φύση των Υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ατομικές σας απαιτήσεις και περιστάσεις. Αυτό δεν αποκλείει την ευθύνη μας για λάθη που οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους μας και αναφέρεται μόνο σε παραλλαγές των σωστών Υπηρεσιών και όχι σε διαφορετικές Υπηρεσίες συνολικά.

 • 9.2 Κατά περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε το απαιτούμενο Πρόγραμμα Υπηρεσιών.

 • 9.3 Όλες οι πληροφορίες τιμολόγησης στον Διαδικτυακό Τόπο είναι σωστές κατά τη στιγμή της αναγραφής τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τις τιμές και να αλλάζουμε ή να αφαιρούμε τυχόν ειδικές προσφορές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

 • 9.4 Σε περίπτωση που οι τιμές αλλάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ μιας παραγγελίας που υποβάλλεται για υπηρεσίες και της επεξεργασίας αυτής της παραγγελίας από εμάς και της λήψης πληρωμής, τότε θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που ίσχυε κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

10. Παραγγελίες και Παροχή Υπηρεσιών

 • 10.1 Κανένα τμήμα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν προορίζεται να αποτελέσει προσφορά για σύναψη σύμβασης δεκτική αποδοχής. Κάθε παραγγελία σας σ’ εμάς αποτελεί πρόταση από πλευράς σας για σύναψη σύμβασης και η αποδοχή αυτής της πρότασης θεωρείται ότι πραγματοποιείται με την αποστολή εκ μέρους μας ενός email επιβεβαίωσης προς εσάς, που δηλώνει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.

 • 10.2 Οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών θα σας αποσταλούν πριν από την έναρξη των Υπηρεσιών και θα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
  - 10.2.1 Επιβεβαίωση των Διατεθεισών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών στοιχείων των κύριων χαρακτηριστικών των εν λόγω Υπηρεσιών.
  - 10.2.2 Πλήρως αναλυτική τιμολόγηση για τις Υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, φόρων, και άλλων πρόσθετων επιβαρύνσεων.
  - 10.2.3 Σχετικές ώρες και ημερομηνίες για την παροχή των Υπηρεσιών.
  - 10.2.4 Διαπιστευτήρια χρήστη και σχετικές πληροφορίες για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 

 • 10.3 Εάν εμείς, για οποιονδήποτε λόγο, δεν δεχθούμε την παραγγελία σας, καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ποσά που έχετε καταβάλει σε σχέση με την παραγγελία αυτή θα επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών. 

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας, που επίσης δημοσιεύεται στον Διαδικτυακό Τόπο μας.

12. Προσωπικά Δεδομένα

 • 12.1 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ονόματος και της διεύθυνσής σας) θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται και θα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR 2016/679).

 • 12.2 Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:
       - 12.2.1 Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
       - 12.2.2 Να επεξεργαστείτε την πληρωμή σας για τις Υπηρεσίες και

 • 12.2.3 Να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

 • 12.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις (εάν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να αγοράσετε Υπηρεσίες με πίστωση) και με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οργανισμούς πιστωτικής αναφοράς. Αυτοί οι οργανισμοί δεσμεύονται επίσης από το νόμο περί προστασίας δεδομένων και θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να διατηρούν τα προσωπικά σας στοιχεία ανάλογα.

 • 12.4 Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, χωρίς πρώτα να λάβoυμε τη ρητή άδειά σας.

13. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον Διαδικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενό του ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Θα δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο μετά τις αλλαγές. Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από το νόμο, αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αυτόματα σε οποιεσδήποτε παραγγελίες εκκρεμούν αυτή τη στιγμή εκτός από οποιεσδήποτε παραγγελίες που θα υποβληθούν από εσάς στο μέλλον.

14. Περιορισμός ευθύνης

Η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου mindbooster.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου mindbooster.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον, η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο mindbooster.gr Η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου mindbooster.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο mindbooster.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου mindbooster.gr

15. Γενικοί Όροι

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.  Η μη ενάσκηση από τη FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.  Η FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε.και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου mindbooster.gr από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.