Μαθήματα Iyengar Yoga 2

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει 12 μαθήματα!         Αξία:150 ευρώ +ΦΠΑ 24%=186 ευρώ