Ενδο-εταιρική επιχειρηματικότητα.

Προϋπόθεση για την καριέρα, την εταιρική βιωσιμότητα και τη δημιουργία αξίας για όλους.
Write your awesome label here.
 • Εισηγητής: Γιώργος Βλάχος
 • Διάρκεια:  8 ώρες
 • Επίπεδο: Μεσαίο/ανώτερο

 Με μια ματιά.

Στην εποχή των εκθετικών αλλαγών, η Καινοτομία είναι πρωταγωνιστής! Πώς θα την “μεταφράσουμε” σε Επιχειρείν-Επιχειρηματικότητα; Τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον (αγορά-εξωτερικοί πελάτες) , όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον (οργανωτική δομή-εσωτερικοί πελάτες); Τι θα χρειαστεί να επισημάνουμε, να κατανοήσουμε; Τι εφόδια θα χρειαστούμε; Πως θα τα εφαρμόσουμε και θα τα αξιοποιήσουμε;
Η συνεργασία γίνεται περίπλοκη και πολύπλοκη! Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μας διευκολύνει   στην καθημερινότητα, αλλάζει όμως ραγδαία την παραδοσιακή ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία, τουλάχιστον όπως την είχαμε συνηθίσει.  Χρειάζεται να προσαρμοστούμε στα νέα αυτά δεδομένα. Να προτάξουμε ανθρωποκεντρική φιλοσοφία κσι να αναδείξουμε και να οργανώσουμε τον Ανθρώπινο Παράγοντα! Αφού, παρ’ όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, ό,τι κάνουμε, γίνεται ΑΠΟ-ΜΕ-ΓΙΑ Ανθρώπους! Η προσαρμογή αυτή απαιτεί Αυτοβελτίωση, Ανάπτυξη Χαρακτηριστικών και Δεξιοτήτων. Παράλληλα, χρειαζόμαστε σχεδιασμό και κατανόηση μεθόδων και διαδικασιών, που πρέπει να τις εφαρμόσουμε αποτελεσματικά, χωρίς γραφειοκρατική αντίληψη και μονομανία.
Αυτά είναι τα κύρια ζητούμενα, για την καλλιέργεια του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και θετικού ψυχολογικού κλίματος, ώστε με όραμα, στόχους και αισιοδοξία να επιτύχουμε Ατομική, Ομαδική και Εταιρική Αριστεία!

 Σε ποιους απευθύνεται.

Ένα ολιστικό και στοχευμένο webinar για
 • Στελέχη Εκτελεστικών Επιτροπών 
 • Στελέχη Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων Operational-Project Managers
 • Στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
 • Στελέχη Διευθύνσεων Υγείας & Ασφάλειας
 • Στελέχη Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας
 • Στελέχη Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Στελέχη Επαγγελματικών Ενώσεων-Συνδέσμων
 • Συμβούλους Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
αλλά και:
 • Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Νέους Επιχειρηματίες και Start Ups Αναπτυσσόμενες ΜΜΕ

Τι περιλαμβάνει και γιατί πρέπει να το παρακολουθήσω...

 • 8 ενότητες
  Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 2 εβδομάδων στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

  30.05.    16.30 - 18.30
  03.06.    16.30 - 18.30
  06.06     16.30 - 18.30
  09.06     19.00 - 21.00


   
 • Παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
   

 Τι θα διδαχθώ.

 • Το γενικό περιεχόμενο του Επιχειρείν
 • Τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην Επιχειρηματικότητα και τις Business
 • Την Ανθρωποκεντρική Φιλοσοφία ως βάση κάθε Επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Την ανάγκη, την σημασία και την εξέλιξη/ανάπτυξη της Ομάδας
 • Την αναγκαιότητα του Entrepreneurial Profile
 • Την σημαντικότητα και τις ιδιαιτερότητες των Multivalent Tasks / Positions / People
 • Την μεθοδολογία Ξεκάθαρων συμφωνημένων Στόχων και Αμοιβαίων Δεσμεύσεων.
 • Την μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων με “Πλάγια Σκέψη-Lateral Thinking”
 • Την σημασία των Συμμετόχων Ενδιαφερομένων μερών / Stakeholders.
 • Την κατανόηση της σημασίας της Δημιουργίας Αξίας για Όλους / Shared Value

 Τι θα κερδίσω.

 • Θα αποκτήσω σφαιρική αντίληψη για την Επιχειρηματικότητα.
 • Θα κατανοήσω τις λεπτές διαφορές ανάμεσα στα Skills-Competencies-Qualifications.
 • Θα εμπεδώσω την εξέλιξη της Εργασιακής, σε Λειτουργική και Αποτελεσματική Ομάδα.
 • Θα εξοικειωθώ με τα εργαλεία του “Contracting-Annual Appraisal”.
 • Θα ενισχύσω την αυτοπεποίθηση σε σχέση με το δικό μου Personal Branding.

ενότητες μαθήματος.

Γιώργος Βλάχος


Business Growth Advisor

Λίγα λόγια για τον Γιώργο.

Πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από το 2010 συνεργάζεται με Ελληνικές και Διεθνείς εταιρίες, με εξειδίκευση και στόχευση στο Business  Growth / Attitude - Strategy - Implementation. Δραστηριοποιείται εθελοντικά στην ανάπτυξη της Νέας/Νεανικής Επιχειρηματικότητας.