Cookie policy

Αυτός ο ιστότοπος mindbooster.com ιδιοκτησίας της FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε., χρησιμοποιεί Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες. Χρησιμοποιώντας cookies, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία και να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας κατανοώντας καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Cookies και βεβαιωθείτε ότι την κατανοείτε. Η αποδοχή της Πολιτικής cookies θεωρείται ότι συμβαίνει όταν πατάτε το κουμπί "αποδοχή" στο banner cookie μας ή όταν έχετε επιλέξει τις προτιμώμενες επιλογές cookies στον διαχειριστή cookies και πατήσατε το κουμπί "Συνέχεια". Εάν δεν συμφωνείτε με την Πολιτική cookies, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Στην παρούσα Πολιτική Cookies, εκτός εάν το πλαίσιο το απαιτεί διαφορετικά, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Cookie: σημαίνει ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας από τον Ιστότοπό μας όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπού μας ή/και όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπού μας.
Νόμος για τα cookies: τα σχετικά μέρη των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ΕΚ) του 2003 και του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων («ΓΚΠΔ»)
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν ειδικά τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων της ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ»)
Εμείς/Εμείς/Μας: σημαίνει τη FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 159238801000, με έδρα την Κηφισιά, Αγίας Άννης 1Β.

2. Πληροφορίες για εμάς

Ο Ιστότοπός μας ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της Εταιρείας FIDEL & FORTIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε, εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 159238801000, με έδρα την Κηφισιά, Αγίας Άννης 1Β, info@mindbooster.gr τηλ. 2108010245, 6972001020

3. Πώς χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας cookies;

 • 3.1 Ο Ιστότοπός μας μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα Cookies (first-party Cookies) στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα Cookies του ιστότοπου (first-party Cookies) είναι αυτά που τοποθετούνται απευθείας από εμάς και χρησιμοποιούνται μόνο από εμάς. Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται και γίνονται σεβαστά ανά πάσα στιγμή.
 • 3.2 Με τη χρήση του Ιστότοπού μας, μπορεί επίσης να λάβετε ορισμένα cookies τρίτων στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα Cookies τρίτων είναι αυτά που τοποθετούνται από ιστότοπους, υπηρεσίες ή/και μέρη εκτός από εμάς. Τα Cookies τρίτων χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας για αναλυτικούς σκοπούς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4 παρακάτω. 
 • 3.3 Όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από και στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο περί Cookies. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ορισμένους ή όλους τους ακόλουθους τύπους Cookies:
 • 3.3.1 Cookies του ιστότοπου/ first-party cookies
  Ένα Cookie εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία (συνήθως cookies του ιστότοπου/ first-party cookie) εάν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Ιστότοπού μας, καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να παρέχουμε τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, τα βασικά cookies βοηθούν στην απομνημόνευση των προτιμήσεών σας καθώς περιηγείστε στο ηλεκτρονικό σχολείο, υποστηρίζουν επίσης λειτουργίες όπως η σύνδεση και οι συναλλαγές πληρωμής.
 • 3.3.2 Τα λειτουργικά cookies
  Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε, π.χ. το όνομα χρήστη σας, τις λεπτομέρειες σύνδεσης και τις προτιμήσεις γλώσσας και τυχόν προσαρμογές που κάνετε στις σελίδες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Είναι απαραίτητες για την παροχή χαρακτηριστικών και υπηρεσιών ειδικά για μεμονωμένους χρήστες. 
 • 3.3.3 Analytics Cookies
  Είναι σημαντικό για εμάς να υποεκτελίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, για παράδειγμα, πόσο αποτελεσματικά μπορείτε να πλοηγηθείτε γύρω από αυτόν και ποιες λειτουργίες χρησιμοποιείτε. Τα Analytics Cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, βοηθώντας μας να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας και την εμπειρία σας από αυτές.
 • 3.3.4 Cookies Μάρκετινγκ/Στόχευσης (Targeting)
  Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε πότε και πόσο συχνά επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και ποια μέρη του έχετε χρησιμοποιήσει (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχετε επισκεφτεί και των συνδέσμων που έχετε επισκεφτεί). Όπως και με τα cookies ανάλυσης, αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να σας αιφνιδιάουμε καλύτερα και, με τη σειρά τους, να κάνουμε τον Ιστότοπό μας και τη διαφήμιση πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται με τη στόχευση cookies ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτους.
 • 3.3.5 Cookies τρίτων 
  Δεν τοποθετούνται cookies τρίτων από εμάς. Αντίθετα, τοποθετούνται από τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή/και σε εσάς. Τα Cookies τρίτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση προσαρμοσμένων διαφημίσεων σε εσάς στον Ιστότοπό μας ή από τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης σε εμάς (αυτά τα Cookies θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα Cookies ανάλυσης που περιγράφονται παραπάνω).
 • 3.3.6 Μόνιμα Cookies
  Η χρήση των παραπάνω τύπων Cookies μπορεί να είναι ένα μόνιμο Cookie. Τα μόνιμα Cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και ενεργοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας.
 • 3.3.7 Προσωρινά Cookies
  Οι παραπάνω τύποι Cookies μπορεί να είναι προσωρινά Cookies. Τα προσωρινά Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μόνο από την στιγμή κατά την οποία επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα προσωρινά Cookies διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • 3.4 Τα cookies στον ιστότοπό μας δεν είναι μόνιμα και θα λήξουν όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.
 • 3.5 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νομικών μας υποχρεώσεων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας 
 • 3.6 Για πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

4. Τι είδους cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας;

 • 4.1 Τα ακόλουθα Cookies του ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας:
Όνομα Cookie Σκοπός Αυστηρά Αναγκαίο Λήξη
XSRF-TOKEN Διατηρεί τις πληροφορίες και τις καταστάσεις σύνδεσης χρήστη Ναι Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
DPSettings Διατηρεί τις προτιμήσεις της πολιτικής cookie του χρήστη Ναι 12 μέρες
slim_session Διατηρεί τις πληροφορίες και τις καταστάσεις σύνδεσης χρήστη Ναι 1 μέρα
 • 4.2 Τα ακόλουθα απολύτως απαραίτητα Cookies τρίτων ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας:
Όνομα Cookie Προμηθευτής Σκοπός Λήξη
nsr m.stripe.network Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
cookiesEnabled checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
__stripe_sid checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
__stripe_mid checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. 1 χρόνος
ab_disable_remember_ checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. 7 χρόνια
checkout-test-session checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. 10 χρόνια
cid checkout.stripe.com Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών για τον ιστότοπό μας. για πάντα
vuid vimeo.com Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το Vimeo για τη συλλογή πληροφοριών παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. 1 χρόνος
player player.vimeo.com Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το Vimeo για τη συλλογή πληροφοριών παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. 1 χρόνος
 • 4.3 Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα λειτουργικά Cookies:

TawkTo
Όνομα CookieΠρομηθευτήςΣκοπόςΛήξη
TawkConnectionTime mindbooster.com προηγούμενη χρονική σήμανση εγγραφής Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
Tawk_ mindbooster.com url σύνδεσης υποδοχής Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
__tawkuuid mindbooster.com τιμές περιορισμού τομέα 6 μήνες
__cfduid tawk.to Χρησιμοποιείται από το δίκτυο περιεχομένου, Cloudflare, για τον εντοπισμό αξιόπιστης κυκλοφορίας ιστού. 1 χρόνος
Google Analytics
Όνομα Cookie Προμηθευτής Σκοπός Λήξη
_ga mindbooster.com Google Analytics: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 2 χρόνια
_gat mindbooster.com Google Analytics: Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
_gid mindbooster.com Google Analytics: Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
collect mindbooster.com Google Analytics: Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε συσκευές και κανάλια μάρκετινγκ. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
 • 4.7 Cookies στόχευσης (Targeting) /μάρκετινγκ
  Τα cookies στόχευσης/μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών μεταξύ των ιστοτόπων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας και να σας δείξουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν άμεσα προσωπικές πληροφορίες, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής διαδικτύου. Η πρόθεση είναι να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τον μεμονωμένο χρήστη και, ως εκ τούτου, πιο πολύτιμες για εκδότες και τρίτους διαφημιζόμενους. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα λαμβάνετε λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις: 
Όνομα Cookie Προμηθευτής Σκοπός Λήξη
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third-party advertisers 3 μήνες
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third-party advertisers Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
Google AdWords
Όνομα Cookie Προμηθευτής Σκοπός Λήξη
ads/ga-audiences mindbooster.com Χρησιμοποιείται από το Google AdWords για την εκ νέου προσέλκυση επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη στους ιστότοπους. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας

5. Συγκατάθεση και έλεγχος

 • 5.1 Πριν από την τοποθέτηση των Cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί ένα banner που θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για τον ορισμό αυτών των Cookies. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies, μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και εξυπηρέτηση. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies, εκτός εάν αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά του Ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή όπως προβλέπεται. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να επιτρέψετε ή/και να αρνηθείτε διαφορετικές κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε. 
 • 5.2 Εκτός από τους ελέγχους που παρέχουμε, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν επίσης να επιλέξετε αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα Cookies ή μόνο τα Cookies τρίτων. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης internet αποδέχονται cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας.
 • 5.3 Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των Cookies σε όλα τα προγράμματα περιήγησης κύριας ροής:
 • 5.3.1 Google Chrome
 • 5.3.2 Microsoft Internet Explorer
 • 5.3.3 Microsoft Edge (Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες αυτήν τη στιγμή, αλλά η υποστήριξη της Microsoft θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει)
 • 5.3.4 Safari (macOS)
 • 5.3.5 Safari (iOS)
 • 5.3.6 Mozilla Firefox
 • 5.3.7 Android (Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας για τα προγράμματα περιήγησης των κατασκευαστών)

6. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies

 • 6.1 Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Cookies ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα γίνουν δεσμευτικές για εσάς κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου εκ μέρους σας μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό.
 • 6.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης της παρούσας Πολιτικής Cookies και οποιασδήποτε προηγούμενης(-ών) έκδοσης(-ών), οι ισχύουσες και στην πραγματικότητα διατάξεις υπερισχύουν, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.

7. Περισσότερες πληροφορίες

 • 7.1 Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@mindbooster.gr.
 • 7.2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, επισκεφθείτε τα εξής: